tel-icon 0546 633 56 50

  • face-icon

AKRAN İLİŞKİLERİ

Çocuklarda Akran İlişkileri

Çocukların arkadaşlıkları kaçınılmaz iniş çıkışlarla doludur. Ancak çoğu çocuğun akranlarıyla etkileşime girdiğinden duyulan memnuniyet bu sorunlardan daha ağır basmaktadır.

s204h9442f990a16d6ca2d7eb0181838eccdeccb6dbf4_

Çocukların arkadaşlıkları kaçınılmaz iniş çıkışlarla doludur. Ancak çoğu çocuğun akranlarıyla etkileşime girdiğinden duyulan memnuniyet bu sorunlardan daha ağır basmaktadır. Bununla birlikte, bazı çocuklar için akran ilişkileri kalıcı bir sorundur. Bazı çocuklar akranları tarafından aktif olarak reddedilirler. Bazıları ise dışlanır veya ihmal edilir. Hatta bazı popüler çocukların birçok arkadaşı olduğu bununla birlikte yalnız ve mutsuz oldukları gözlemlenmiştir.

Akran İlişkileri Neden Önemlidir?


Akranlarıyla yakın ya da tatmin edici bir ilişki kuramayan çocukların hem aileleri hem de öğretmenleri endişe içinde olmalıdır. İlk olarak, bu çocuklar yaşamları boyunca önemli olacak sosyal becerileri öğrenme fırsatlarını kaçırırlar. Özellikle kritik olan, sosyal ilişkileri başlatmak ve sürdürmek için gerekli beceriler, iletişim, uzlaşma ve incelik gibi toplumsal çatışmaları çözmektir.

Sürekli bir şekilde akran katılımından yoksun çocuklar da sosyal özgüven duygusu yaratma fırsatlarını kaçırabilirler. Bu çocuklar, kişilerarası hedefleri gerçekleştirmek için kendi yeteneklerine karşı düşük inanç geliştirebilir ve bu nedenle, toplumsal etkileşimin normal iniş çıkışlarıyla kolayca ezilirler. Akran ilişkilerinin çocukların gelecekteki sosyal ve mesleki düzenlemeleri üzerindeki etkileri açıktır.

Son olarak, arkadaşlık ilişkileri tatmin edici olmayan çocuklar, dışlanmışlık hissi yaşayabilirler. Okul, bu sebeple çocuklar için hoş olmayan bir yer olabilir. Grup aidiyeti duygusu aramaya başlayan çocuklar kötü alışkanlıkları olan akranların etkisine karşı savunmasız kalabilirler.

Akran İlişkilerindeki Sorunlara Katkı Sağlayan Faktörler


Yetişkinler önemli akran ilişkileri sorunları olan çocukların farkına vardığında bu tür sorunların neden oluştuğu üzerine yoğunlaşmalıdır. Yapılan son araştırmaların çocukların akran ilişkileri sorunlarına katkıda bulunan faktörleri genişletmesi ailelere bu konuda öngörü sağlayabilir.

Sosyal davranış:

Bazı çocuklar agresif veya yıkıcı bir tavır içinde davranırlar ve akranları tarafından reddedilirler. Diğer çocuklar akran etkileşimlerinden çekilir ve bu şekilde kabul görme ve dostluk kazanma yeteneklerini sınırlarlar. Etkisiz sosyal davranış modelinin her türü farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Olası bir neden, etkili etkileşim stratejileri hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bir başka potansiyel neden de, çocukların duygusal durumlarıyla ilgilidir.

Akran ilişkileri konusunda endişeli veya korku içinde olan çocuklar için etkili bir şekilde davranmak pek olası değildir. Akademik sorunlar da etkisiz sosyal davranışa katkıda bulunabilir. Sınıf çalışması görevleriyle meşgul olamayan çocuklar çoğunlukla akranlarını rahatsız eder veya tahrik eder.

Farklılık:

Benzerlik sosyal kabulü teşvik eder. Öte yandan, akranlarından farklı oldukları düşünülen çocuklar, sosyal olarak dışlanabilirler. Bu, çocuklar farklı bir etnik grup veya cinsiyette, fiziksel olarak farklı olduklarında veya sınıfa yeni geldiklerinde ortaya çıkabilir.

Aile problemleri:

Aile sorunları çocukların akran ilişkileri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin, boşanmış ebeveynlerin çocukları, okuldaki öfke duygularını harekete geçirebilir ve bu süreçte akranların reddini tetikler. Aile sorunlarıyla karşı karşıya olan çocuklar arkadaşlarını eve getirmek ve bunun sonucunda yakın dostluk kurma konusunda isteksiz olabilirler.

İtibar:

Çocuklar akran problemleri yaşamalarına yol açan koşulların üstesinden gelseler dahi, toplumsal dışlanma hissi yaşamak onlar için son derece zordur.