tel-icon 0546 633 56 50

  • face-icon

İNTERNET BAĞIMLILIĞI

İnternet Bağımlılığı

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir. İnternet Bağımlılığı da bunlardan biridir. Her yaşta ve cinsiyette görünen bir rahatsızlık olmasına rağmen internet bağımlılığı diğer bağımlılıklara göre daha erken yaşlarda başlamaktadır. Özellikle 12-18 yaşları riskin en yüksek olduğu dönemler olarak görülmektedir. Cinsiyetler arası farka bakıldığında ise internet bağımlılığının erkeklerde kızlara göre 2-3 kat fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca erkekler ve kızlar arasında internette geçirilen zamanın içeriği açısında da bazı farklar vardır.

752x395-cagin-tehlikesi-internet-bagimliligi-1510217841884

Kızların daha çok okuyarak ya da chat programlarında sohbet ederek zaman geçirirken, erkeklerin spor ve şiddet oyunlarını tercih ettiği görülmektedir. internet bağımlılığının toplumda görülme olasılığı %1.8'dir. Bu rakamlar bize iinternet bağımlılığının toplumda sık görülen ve tedavisi gerekli bir rahatsızlık olduğunu söylemektedir.internet bağımlılığında eşlik eden başka psikiyatrik bozukluklar olabilir. Sosyal fobi ya da depresyon internet bağımlılığı olan kişilerde görülen bozukluklar arasındadır. Bu durumlarda eşlik eden rahatsızlıklar internet bağımlılığının sebebi ya da sonucu da olabilmektedir. Kişinin erken yaşlarda internet başında uzun süre zaman geçirmesinin dikkat eksikliği gelişmesinde etken olduğu görülmektedir. Hiperaktivitenin varlığı ise iinternet bağımlılığının gelişmesinde risk faktörü olarak görülmektedir.

  1. İnternet ile ilgili yoğun zihinsel meşguliyet
  2. Doyum sağlamak için internet başında geçirilen sürenin giderek artması
  3. İnternet kullanımını kontrol altına almak için başarısız çabalar
  4. İnternete ulaşamadığında yorgun, depresif veya irritabl hissetmek
  5. İnternet başında planladığından çok fazla zaman geçirmek
  6. Önemli bir ilişkiyi, mesleki, eğitimsel veya kariyeri ilgilendiren durumu riske atacak derecede internete zaman ayırmak.
  7. İnternet kullanımı hakkında çevresine veya terapistine yalan söylemek
  8. Gündelik sorunlardan veya istenmeyen duygudurumdan kaçmak için internette zaman geçirmek

Bu kriterlerden 5 veya fazlasına olumlu yanıt veren ve bu durum bir manik epizoda bağlı olmayan kişilerde patolojik internet kullanımı düşünülmekte, geçerlilik ve güvenilirliği, mesleki ve akademik amaçları olan kullanıcılarda net olmayan bu kriterler en azından ölçülebilir bir şekilde patolojik internet kullanımını normal kullanımdan ayırmaktadır. Fakat 8 kriteri birden olumlu yanıtlayan kullanıcılar bile ‘işim gereği’ veya ‘herkes kullanıyor’ şeklinde semptomlarını maskeleme çabası gösterebilmektedir.