tel-icon 0546 633 56 50

  • face-icon

KARDEŞ KISKANÇLIĞI

KARDEŞ İLİŞKİLERİ : KISKANÇLIK

Bir kardeşe sahip olmak, kardeşlik ilişkileri ve etkileşimi çocukların hayatlarında yaşadıkları,kişilik gelişimlerini etkileyen son derece değerli bir deneyimdir.

Hatta aileler genişledikçe genellikle anne-baba etkileşiminde azalma, çocuklar arası etkileşimde artış görülebilmektedir.

752x395-kardes-kiskancligi-sorunsali-1542804691098

Ebeveyn olarak çocuklarımızla ayrı ayrı ilgilenmek, sevgimizi göstermek ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranma çabası içinde olurken, çocuklarımızın da birbirleri ile iyi geçinmelerini, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma içinde davranarak birbirlerini kabul edip desteklemelerini isteriz. Oysa çocuklarımızın her biri de anne ya da babalarının ilgi ve sevgilerini daha çok elde edebilmek adına bir rekabet içine girerler. Gündelik yaşam içinde kardeşler arasında belirli bir düzeyde rekabet doğal karşılanmalıdır. Rekabetin temelinde bütün insanlarda görülen doğal, evrensel ve temel duygu; KISKANÇLIK yatar.

Kardeş kıskançlığı, anne-babanın ilgisini, sevgisini, takdirini daha fazla almak amacı ile kardeşler arasında yaşanan bir iletişim çatışmasıdır. Kıskançlığın dinamiğinde yer alan; öfke, itilmişlik, yalnızlık, üzüntü, anlaşılmamak, kızgınlık, gücenme, değersizlik gibi bir takım karmaşık duygu ve dürtüler kardeşler arası çatışmayı daha karmaşık hale getirebilir. Ve zamanında önlem alınmazsa kardeş kıskançlığı yaşam boyu sürebilir bu nedenle kardeşlerin kendi aralarında sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmeleri gerekir.

Kıskançlık ve rekabete dayalı problemlerin çözümünde anne-babaların dikkat edecekleri hususlar nelerdir?

*Çocuklarımızı yeni bir kardeş fikrine alıştırmaya çalışırken, yeni bir kardeşin gelmesinin her şeyden önce eve yeni bir birey gelmesi anlamını taşıdığını, yeni gelen bireyin evdeki dengeleri yeniden yapılandıracağı gerçeği unutulmamalıdır. *Yeni gelen bebeği hemen benimsemesini beklemek gerçekçi olmaz. Zaman tanımak, küçük bebek ile arasında duygusal bir bağ kurmasına yardımcı olmak, bebeğin günlük bakımında çocuğumuza da yer vermek yararlı olabilir.

*Çocuklar anne-babanın sevgi ve ilgisini özel ve tek olarak deneyimlemek ister. Bu nedenle özel zaman etkinliklerine özen göstermek kardeş ilişkilerini de olumlu etkiler

*Her çocuk ayrı bir kişiliktedir. Bireysel farklılıklar unutulmamalıdır. Bazen bilmeyerek ya da motive etme amaçlı çocukları birbirleri ile kıyaslamak aralarındaki rekabeti ve öfke duygusunu arttırarak kıskançlığı körükler.

*Kardeşlere her zaman ve durumda eşit davranma kaygısı hem anne-babayı çocukların karşısında tutuklaştırır, hem de çocukların kendi aralarındaki farklılıkları kabullenmelerini güçleştirir.

*Kardeşlerin aralarında çıkan anlaşmazlıkları kendi içlerinde(aile büyüklerini katmadan) çözmeyi öğrenmeleri gerekir. Aile büyükleri karıştığı surece hakem rolünü üstlenirler bu da kardeşlerden birinin haksız durumuna düşmesine ve diğerine öfke duymasına neden olmaktadır.

*Müdahale etmeden (çocukları görme alanımızda tutarak) anlaşmazlığa bir çözüm getirmelerini söyleyip baş başa bırakabiliriz.

*Müdahale durumlarında kimin haklı olduğu üzerinde değil, birlikte bulacakları çözüm üzerinde durulmalıdır.

*Kardeşlerden birisinin hastalık, sınav hazırlığı vs. Herhangi bir nedenle ev içinde ayrıcalıklı konuma gelmesi diğer kardeşte yalnız kalma, ihmal edilme duygusu uyandırabilir bu da kardeşler arası ilişkiyi bozar.

*Anne-babanın tutum hataları ya da tutarsız davranışları da kıskançlık ve rekabeti körükleyebilir. Anne-babalar önce kendi davranışlarını gözden geçirmelidir.

*Kardeş kıskançlığı kardeşlerden birinin anneye aşırı duygusal bağımlılığına bağlı ise; bağımlı çocuğun bireyselleşmesi desteklenmelidir.

*Kardeş kıskançlığına yatak ıslatma, bağlanma bozuklukları, depresif belirtiler gibi daha şiddetli problemler başlamışsa bu sorunların tedavisi için bir uzman desteğine başvurulmalıdır.

*Kardeşler arasında yaşanan sıkıntı anne-babanın ruhsal durumundaki problemlerle ilişkili ise ebeveylerin mutlaka uzman yardımı almaları gerekir

Her çocuk; aile içinde özel bir yeri olmasına, önemsenmeye, değerli olmaya, bireyselliğinin kabulüne ve onaylanmaya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlara duyarlı davranmak ve kardeşler arası yaşanabilecek problemlere çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşabilmek, kardeşler arası olası kıskançlık ve rekabeti doğal çizgisine çekerek kardeşlik ilişkilerini sağlıklı kazanımlara dönüştürecektir.